פחים (2)

אשפתונים (5)

סקוצ'ים,סחבות,כפפות,מטליות. (20)

מטאטאים,מגבים,מברשות,יעים. (30)